Årskalender

På KIE prøver at sammensætte skoleåret, så der er stor variation i hverdagen. Skoleåret er inddelt i fem perioder, så vi blandt andet kan tilpasse vores idrætstilbud efter ude- og indesæson. Vi har ikke noget fast ugeskema. I løbet af et skoleår har vi cirka tre emneuger, mange anderledes dage og aftenarrangementer.