Anderledes dage

Der er mange forskellige arrangementer og anderledes aktiviteter i løbet af et efterskoleår. Nedenfor kan du se eksempler på nogle af den slags dage. 
  • Fællesaftener (fastelavn, foredrag, mgp, talent, kønnenes kamp, koncerter...).Fællesaftenerne er med til at give eleverne nye indput i hverdagen, de stimulerer det sociale samvær i det store fællesskab samt inspirere til initiativrighed.
  • Uddannelsesdage. Som led i dine fremtidsplaner afholder vi en informationsdage/aftener, hvor du har mulighed for at komme nærmere en afklaring, i forhold til hvad du skal i dit videre uddannelsesforløb, når du engang har afsluttet dit ophold på KIE.
  • Stævnedage. Indenfor de forskellige idrætsvalgfag deltager vi i efterskoleregionens stævner i løbet af året.Herudover er alle skolens elever med til fodboldstævne, atletikstævne og gymnastikstævne.
  • Forældredage. Efter at have været elev på KIE i ca. en måned, inviterer vi dine forældre til at komme og opleve en dag på efterskole. Der vil dine forældre opleve at blive stillet overfor nogle af de udfordringer du til dagligt møder på skolen. Op til efterårsferien vil der ligeledes være mulighed for at dyste mod/med dine forældre når vi afholder skolernes motionsdag.
     
  • Slotsøstafetten. Alle elever deltager i starten af året i en stafet rundt om Kolding slotsø.
  • Gallafest. Vi slutter af med manér ved at iklæde os det fine tøj og danse lanciers.