Udeuge

I denne uge arbejder eleverne i forskellige værksteder som vi etablerer i en lejr omkring vores friluftsplads. Vi spiser bålmad til middag og går først ind sidst på eftermiddagen. De elever der måtte have lyst kan overnatte ude i vores shelter. De enkelte værksteders indhold bestemmes af de tilknyttede undervisere. Eksempler på mulige værksteder kunne være

  • fremstilling af buer
  • knivskæftning
  • mad over bål
  • gummitasker og smykker 
  • smedning
  • hængekøjer
  • musikinstrumenter
Eleverne får i denne uge mulighed for at fordybe sig og opleve glæden ved at følge en arbejdsproces i et håndværk/praktisk arbejde fra idé til det færdige produkt.