Karakterer

Som en del af loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er alle uddannelsesinstitutioner forpligtet til at oplyse om tidligere klassers karaktergennemsnit.

KIE karakterfordeling

Karaktergennemsnit for KIE