UNDERVISNINGSMILJØ

Loven siger, at undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolen for elever og andre interesserede. Miljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Undervisningsmiljøvurderingen skal indeholde følgende forhold:

  1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø
  2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
  3. Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses
  4. Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplan

Undervisningsmiljøvurdering 2022

Undersøgelsen viser at eleverne overordnet set er rigtig godt tilfredse med både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Der er stor tilfredshed med undervisningen i de boglige, idrætslige og kreative fag. Eleverne oplever at de lærer noget og møder engagerede og motiverede lærere. De føler sig trygge, er tilfredse med koncentrations- og støjniveauet og oplever at de har mulighed for at få indflydelse på undervisningen. 

Langt størstedelen er tilfreds med lektiemængden, der er dog en gruppe på 19% som ikke føler de har tiden til det. 93% af eleverne oplever at de har mange kammerater på skolen og alle giver udtryk for at de er tilfredse med dem de har. Eleverne føler sig generelt rigtig godt tilpas på det værelse de bor på og langt størstedelen har aldrig oplevet at blive holdt udenfor. På 7-trinsskalaen giver eleverne det psykiske miljø på KIE 8,2.

Over 75% af eleverne er tilfredse med størrelsen og indretningen på deres værelse og klasseværelse. Der er stor tilfredshed med faciliteterne i idrætsfagene og i de kreative fag ligesom der er tilfredshed med udstyret i klasselokalerne. Der pointeres at skolens nybyggede faciliteter skaber gode rammer. 

Omkring 90% mener, at der er overvejende god siddekomfort i undervisningslokalerne og 91 % udtrykker at der er god tilgang til dagslys i lokalerne. Mange oplever dog at temperaturen på skolen generelt ikke er tilpas. Omkring 80% af eleverne er tilfredse med rengøringsstandarten på værelset og på fællesarealer.

På 7-trinsskalaen giver eleverne det fysiske miljø på KIE 9,4.

Vi vil i handleplanen først og fremmest have fokus på følgende områder:

-Arbejde med inde temperaturer

-Indretning af værelser

-En særlig indsats for at integrere de få der oplever at savne det derhjemme, at blive holdt udenfor og føle sig alene.

Se undersøgelsen her

 

Læs vores antimobbestrategi her