Leksikon

På disse sider kan du finde en masse praktiske informationer om KIE. Oplysningerne er ordnet efter alfabetisk rækkefølge, så det er nemt at slå op. Hvis du savner information som ikke findes på denne side, vil vi gerne have en mail med din gode idé, så der kan rettes op på eventuelle mangler. 

B

Boglige fag

9. klasse: dansk matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, geografi, biologi, kristendomskundskab, historie og samfundsfag.

10. klasse: dansk, matematik, engelsk, "Idræt og samfund". Valgfag: tysk, fysik/kemi, aktuel orientering, børneidrætskursus (BIK) og studierummet.

10.Tema: Et prøvefrit studieforberedende 10. klasses tilbud, hvor der arbejdes tværfagligt og projektorienteret. Eleverne udarbejder bl.a. 3 større skriftlige opgaver i løbet af året. Valgfag: Børneidrætskursus (BIK)

Bus

Der er ingen busforbindelser mellem Nr.Bjert og Idrætsefterskolen. Nærmeste bus er bybussen fra Kolding Banegård til Drejens Boligby (ca. 2 km fra skolen).

I forbindelse med weekender har skolen en aftale med et busselskab som kører eleverne til og fra Kolding Banegård.

Bøger

Skolen udleverer de bøger og andre nødvendige undervisningsmaterialer som eleverne skal bruge i løbet af skoleåret (dog undtaget de ting eleverne selv skal medbringe – se under medbring). De udleverede bøger skal behandles godt og forsvarligt. Mishandling af bøger medfører erstatning til bogens dagspris som ny.

Børneidrætskursus BIK

Børneidrætskurset er et valgfag for elever på 10. årgang. Kurset har til formål at give dig mod på at tage del i ungdomstrænerarbejdet.

Undervisningen veksler mellem teoritimer hvor der planlægges, evalueres og arbejdes med udvalgte emner og praktisk undervisning af børn i alderen 6 – 10 år.

C

Computer

Medbring en bærbar PC til skolearbejde, høretelefoner og USB-memory-stick. Vi tilbyder Office 365, som vi anvender i undervisningen.

Cykel

Medbring cykel og cykelhjelm . Sørg selv for lappegrej og for at du kan lappe din cykel. Vi cykler meget.

E

Elektriske artikler

Da skolens el-kapacitet er begrænset, må du nøjes med at medbringe mindre lydanlæg og hårtørrer.

Erhvervspraktik

Alle elever har mulighed for 1-2 ugers erhvervspraktik som bedes lagt i uge 42 (efterårsferien) eller uge 7 (vinterferien). Erhvervspraktikken foregår i elevens hjemkommune og ligger uden for de 42 skoleuger. Eleven må enten selv eller ved hjælp af skolen finde en praktikplads i hjemkommunen. Alle udgifter i forbindelse med praktikken afholdes af eleven/forældrene selv (f.eks. transport til og fra praktikstedet). I praktikperioden er eleven dækket af familiens egen og/eller arbejdsstedets forsikring. 

F

Frihed

Hvis det ud over forlængede weekender og ferier undtagelsesvis skulle blive nødvendigt at bede en elev fri på skoledage, skoleweekender eller andre tidspunkter hvor det forventes, at eleven er på skolen, må forældrene i hvert enkelt tilfælde kontakte skolen herom. Vi forventer forældrenes opbakning omkring skolens arrangementer.

Hvis du tager fri i andre perioder end de hvor skolen er lukket, er skolen forpligtet til at udmelde dig. Der ydes ikke statsligt og kommunalt tilskud til disse uger. Forældrene skal derfor betale fuld skolepenge samt ca. 3.500 kr. til dækning af skolens mistede statstilskud for hele ugen i de uger som er berørt af fritagelsen.

Undtaget er afbrydelse på grund af sygdom og enkelte dage med deltagelse i vigtige familiebegivenheder. Skolen forbeholder sig ret til ændringer.

Fritid

Du kan benytte fritiden på skolen til mange forskellige aktiviteter. Du kan sammen med dine kammerater være med til at bestemme hvad der skal ske. Hvis du forlader skolens område, skal det ske efter aftale med vagtlæreren.

Fællesaftner

I løbet af skoleåret afvikles nogle fællesaftener som alle elever har mødepligt til. Disse fællesaftener kan indeholde bl.a. foredrag, koncerterl, sang eller anden underholdning.

G

Gæster

Forældre, søskende og venner til elever er velkomne til at besøge skolen. På hverdage skal besøg aftales med vagtlæreren inden aftensmaden. Besøg i weekenden skal aftales med weekendvagten i ugens løb.

I

Idrætsskader

Dit skema består af mange idrætstimer, og dermed udsættes du for en stor fysisk belastning. I den forbindelse er det vigtigt at du er ordentlig forberedt til det!

Hvis du inden opholdet har en skade, må du søge læge eller fysioterapeut for at få be- eller afkræftet om du kan tåle denne belastning. Desuden er det af afgørende betydning at du er i god fysisk form inden skoleåret starter. Skolen afholder i introduktionsperioden en Cooper løbetest hvor drenge forventes af kunne løbe ca 2400 meter på 12 minutter og piger 2100 meter på 12 minutter.

Hvis du under opholdet pådrager dig en skade som kræver lægebesøg/ -behandling og fritagelse fra undervisningen (helt eller delvist), er der en lærer på skolen som er kontaktperson.

Idrætsvalgfag

En væsentlig del af undervisningen her på KIE er idrætsvalgfagene. Valg af idrætsvalgfag sker efter introduktionsperioden.

Der følger her en kort præsentation af disse fag. Indenfor boldspillene kan du vælge mellem

 • Håndbold
 • Fodbold
 • Basketball
 • Volleyball
 • Badminton

I boldspillene som udgør hvert sit idrætsfag, vil du skulle arbejde med træning af tekniske og taktiske færdigheder. Du vil desuden skulle arbejde med fysisk træning med specielt sigte på det område du har valgt, ligesom opvarmning og udspænding naturligt vil indgå. En del af undervisningen vil foregå som elevopgaver således at du skal stå for instruktionen eller bliver instrueret af andre elever.

 • Gymnastik

I gymnastik skal du arbejde med spring-, redskabs- og rytmisk gymnastik og dans.

Målet er at du skal kunne udvikle dine egne færdigheder indenfor disse forskellige områder. Vi introducerer dig for en række grundlæggende spring og du lære at hjælpe andre med modtagning og instruktion. I rytmisk gymnastik vil du komme til at opleve hvordan det er at arbejde med serier til musik. Du skal sammen med andre prøve at udarbejde mindre bevægelsesforløb til musik. Herudover kommer du til at arbejde med dans og kreative opgaver.

 • Sejlads
 • Kajak

I sejlads/kajak får du mulighed for at udfordre dig selv i forhold til naturkræfterne på vandet. Du lærer at sejle jolle, surfe og sejle kapsejlads eller at ro i kajak.

Desuden får du viden om vigeregler samt sikkerhedsregler til søs. Skolens sejlområde er Kolding Fjord lige nedenfor skolen.

Skolen råder over et antal våddragter og redningsveste, men hvis du vælger sejlads/kajak skal du selv have din egen våddragt og vådstøvler. Du kan evt. vente med disse anskaffelser til introduktionsperioden  er overstået.

 • Adventure

Adventure er en udpræget holdsport hvor vi tager udgangspunkt i nærområdet, og de faciliteter vi har til rådighed. Vi lægger særlig vægt på samarbejde i hold af 3-4 personer. Du vil blive udfordret både fysisk og psykisk gennem forskellige aktiviteter som eksempelvis kano, kajak, præcisionsskydning, løb, cykling, orientering og forskellige former for klatring. En del af undervisningen går ud på selv at tilrettelægge spændende udfordringer for dine holdkammerater, men også for skolens øvrige elever.

Introduktionsskole

Dit skoleår begynder med en 2 ugers introduktionsskole indenfor idrætsområdet. Du bliver præsenteret for vore idrætsvalgfag, således at du efter introduktionsperioden har et godt grundlag for at foretage dit valg.

K

Kontaktgrupper

Eleverne er opdelt i grupper à 8-9 elever. Til hver kontaktgruppe er tilknyttet en gruppelærer som forestår kontakten mellem hjem og skole. Der afholdes gruppemøde hver uge. Det er med gruppelæreren der er samtale i forbindelse med vores to forældrekonsultationer.

Køkkenhold

Hver uge har sit faste køkkenhold som sammen med køkkenpersonalet står for den daglige madlavning til hele skolen. Når man er i køkkenet, er det frivilligt om man vil deltage i undervisningen når køkkenarbejdet er klaret. Det skal dog understreges at køkkenholdets elever sideløbende med deres køkkentjans skal passe deres skolearbejde. I weekender fordeles køkkenarbejdet mellem de elever og lærere som holder weekend på skolen.

M

Medbring/pakkeliste

Til opholdet på skolen skal du medbringe:

Tøj:

 • Varmt undertøj
 • Regntøj
 • Gummistøvler
 • Indesko/hjemmesko
 • Hverdagstøj

Til værelset: 

 • Dyne og hovedpude
 • Rullemadras
 • Sengelinned og sengetæppe
 • Toiletsager og håndklæder
 • Krus og viskestykke
 • Vækkeur/mobil
 • Plastiktallerken og bestik
 • Mundtermometer

Til idræt:                            

 • Udendørs og indendørs idrætstøj
 • Badetøj
 • Ude- og indesko (evt. fodboldstøvler)
 • Driftsikker cykel med lygte, lås og bagagebærer(alle skal bruge cyklen allerede den første uge)
 • Cykelhjelm (er obligatorisk)
 • Lappegrej

Til undervisning:                

 • Computer 
 • USB stik
 • Lommeregner
 • Skoletaske
 • Formelsamling (kan købes på skolen hvis du ikke har en)
 • Emneoversigt for geografi og biologi samt notater
 • Skriveredskaber (passer, blyanter, lineal, kuglepen, saks, tegnetrekant, vinkelmåler )
 • Skoledagbog/kalender
 • Ringbind i A4 format
 • Sovepose/liggeunderlag (skal bruges første uge)
 • Lommelygte, lommekniv/dolk og drikkedunk               
 • Sygesikringsbevis
 • evt. falck-abonnementsnummer

Eventuelt:    

 • Musikinstrumenter
 • Pynt til værelset – f.eks. blomster og plakater
 • Idrætsrekvisitter (ketsjer, bat m.m.)
 • Fotoudstyr
 • Redningsvest/svømmevest
 • Våddragt og vådstøvler
 • Brevpapir

Al tøj og andre ejendele skal være tydeligt mærket med navn eller forbogstaver.

Mobiltelefon

Mobiltelefon må gerne medbringes, men skal opbevares på værelset.

Morgenmotion

Dagen starter med en frisk lille tur på skolens område eller en morgendukkert i fjorden. Det foregår kl. 06.50.

N

Nøgler

På elevværelserne er der til hver elev et aflåseligt skab som bør benyttes til opbevaring af eventuelle værdigenstande og lignende. Ligeledes udleveres nøgle til værelserne.

P

Pakkeliste

Se under ”Medbring”

Periodefag

Eleverne får i løbet af året udfordret deres idrætslige og kreative evner igennem en række periodefag. Eksempelvis: musik/sammenspil, , kunst, læderarbejde, tegning, drama, tons og tummel, yoga, massage, funktionel træning og smykkefremstilling. 

Post

Al post til eleverne på skolen adresseres således:

(elevens navn)

Koldingegnens Idrætsefterskole

Drejensvej 100

6000 Kolding

Modtaget post uddeles i forbindelse med samling i spisesalen. Post til forsendelse lægges på kontoret.

Prøver

9. Klasse

Alle elever skal sammenlagt op i 7 prøver, hvoraf de 5 er givet på forhånd og de sidste 2 findes ved udtrækning.

Alle elever skal op i flg. prøver:

2 prøver i dansk (skriftlig og mundtlig)

1 prøve i matematik (skriftlig)

1 prøve i engelsk (mundtlig)

1 prøve i fysik/kemi (mundtlig)

2 prøver bestemt ved udtrækning (hhv. 1 fra den naturvidenskabelige blok (geografi, biologi, matematik mundtligt, fysik skriftlig og idræt) og 1 fra den humanistiske blok (tysk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag)

 

10.klasse 

For at tage en 10. klasses eksamen skal du aflægge prøve i

matematik mundtlig og skriftlig

dansk mundtlig og skriftlig

engelsk mundtlig og skriftlig

tysk og fysik/kemi er valgfrit

R

Regler

Vis hensyn

Du har mødepligt til undervisningen, måltiderne og fællesarrangementerne og der forventes en aktiv og positiv indsats indenfor alle områder

Du må ikke møde påvirket af, nyde eller besidde øl, spiritus, doping, euforiserende stoffer eller lignende, ligesom snifning af enhver art ikke er tilladt

Du må ikke ryge på KIE

Du skal være på elevgangen kl. 22.00 og på eget værelse mellem 22.15 og 6.50

Rengøring

Den daglige rengøring af såvel værelser som fællesrum foretages dagligt af eleverne.

S

Sejlads i fritiden

For at kunne sejle i fritiden skal eleven have bestået færdighedsprøverne, have hjemmets tilladelse, bære redningsvest og sejle indenfor skolens sejladsområde.

Skader - se idrætsskader

Skitur

I skoleåret indgår en skitur. Turen udgør en vigtig del af undervisningen og er som sådan obligatorisk. Udgifterne til turen er inkluderet i skolepengene.

Til denne tur skal medbringes gyldigt pas og sygesikring.

Skoledragt

Skoledragten består af en træningsdragt, t-shirt og shorts med skolens logo. Skoledragten anvendes ved stævner, gymnastikopvisninger og skolebesøg således at eleverne på KIE optræder i ens tøj, når de stiller op for skolen.

Sygdom

Ved sygdom under skoleopholdet skal du kontakte vagtlæreren der tager stilling til om lægen skal kontaktes, om du kan deltage i undervisningen eller om du bør holde dig i sengen.

Hvis eleven skal benytte forældrenes Falck-abonnement, skal navn, adresse og cpr.nr. på den der har tegnet abonnementet medbringes og opbevares sammen med sygesikringsbeviset. 

Alle skal medbringe eget sygesikringsbevis.

Hvis en elev bliver syg hjemme (f.eks. under weekendophold eller ferie), bedes forældrene give skolen besked søndag inden ankomst.

Forsikring

Eleverne (og dermed deres forældre) er fuldt ansvarlige for eventuelle skader, som de måtte forvolde på skolens ejendom. Det anbefales derfor at forældrene sørger for at forsikre sig mod sådanne udgifter. Desuden anbefales det at tegne en ulykkesforsikring såfremt I ikke har en i forvejen.

T

Terminsprøver

Som led i den boglige undervisning afholder skolen terminsprøve i dansk, matematik, engelsk og tysk. Terminsprøven er obligatorisk.

Telefon

Kontoret forestår kontakten mellem hjem og skole vedrørende de administrative forhold, elevbanken samt hvis en elev fritages fra skoledage. Forældre og elever er altid velkomne til at kontakte os. 

På skolens telefon 75 56 54 00 kan man som regel i dagtimerne træffe enten forstanderen, skolens sekretær eller vagtlæreren.

Kontoret:                            lokal 1

Lærerværelset:                    lokal 2

Køkken:                              lokal 3

Skolens FAX :                    7556 5307

Skolens vagttelefon:           24985195

Skolens e-mail :                  kontor(at)kie.dk

Skolens hjemmeside            www.kie.dk

U

Uddannelsesvejledning

Du har på skolen to vejledere som vil hjælpe med i forbindelse med den enkelte elevs afklaringsproces i forhold til det videre skole/uddannelsesforløb. Vi forventer dog at hjemmet er aktiv i beslutningsprocessen.

Udsmykning

Udsmykning af værelserne dvs. ophæng af plakater og lignende må kun foretages med "stikkitak", eller i samarbejde med skolens pedel.

V

Vask

Vask kan foregå i skolens ”møntvaskeri” mod betaling.  Det er en god ide selv at medbringe vasketøjskurv og tøjklemmer.

Værelser

Eleverne bor primært på 2, 3 eller 4-mandsværelser.

Vi forventer at alle er indstillet på denne boform og yder deres bedste for at værelset kommer til at fungere. Eleverne bor hele skoleåret på samme værelse. Hvert værelse har tilknyttet en værelseslærer.

W

Weekender

Af skolens årskalender fremgår det, hvornår der er skoleweekender, forlængede hjemrejseweekender osv. I skoleweekender skal alle elever blive på skolen, hvor der laves et program som alle skal deltage i.

Det forventes at forlængede hjemrejseweekender bl.a. bliver brugt til tandlægebesøg og lignende. Det fremgår af kalenderen hvornår disse weekender begynder og slutter. I alle øvrige weekender har eleverne fri. Det vil sige, at de kan rejse hjem, besøge kammerater og familie eller blive på skolen. I ugens løb fremlægges en weekendliste, hvor eleverne senest tirsdag middag skal tilkendegive, hvor de er den pågældende weekend.

Undervisningen slutter normalt fredag kl. 16.00 og eleverne skal være tilbage på skolen igen om søndagen senest kl. 21.00.

En efterskoleuge er på 7 døgn, og vi opfordrer til, at vore elever bliver på skolen og oplever weekender hvor der i fællesskab arrangeres forskellige fritidsaktiviteter som de kan deltage i. I løbet af året tilbyder skolen en række temaweekender, som kan være søsport, gymnastik og friluft.