Pædagogiske visioner

Koldingegnens Idrætsefterskole søger hele tiden mod at blive en på alle fronter bedre skole. Nedenstående pædagogiske vision er derfor dels under konstant udvikling og dels et pejlemærke vi arbejder frem i mod.
 
Dels er det vores hensigt løbende at udbygge vores vision med nye områder og dels kan og skal de nu opstillede visioner ændre sig i takt med tiden. Samfundet som skolen er en del af ændrer sig i hastigt tempo og vi som skole skal til hver en tid have et tidssvarende svar, en vision for vores skoles pædagogiske virke.
 
Idrætten på KIE
På KIE tilstræber vi en balance imellem alsidighed og fordybelse som er nøgleord for vores fortolkning af begrebet breddeidræt.Vi tilbyder en bred vifte af idrætsaktiviteter som kan sammensættes på mangfoldig vis. 
 
Alsidighed
På KIE vil hver elev blive udfordret idrætsligt på mange forskellige måder. Vi vækker lysten til at prøve nye grænser af og dygtiggøre sig indenfor nye idrætsgrene. Eleverne oplever muligheden for selv at have indflydelse på udbuddet af idrætsaktiviteter i løbet af året.
 
Fordybelse
På KIE tilbyder vi hver enkelt elev uanset niveau udfordringer, så vedkommende udvikles og dygtiggøres yderligere i sin idræt. Kendskab og forberedelse til et aktivt idrætsliv, fx som træner/instruktør i en forening indgår som en for os væsentlig og naturlig del.
 
Også i fritiden tilbyder vi de unge tidssvarende rammer til at dyrke deres idrætsaktiviteter.
På KIE indgår ernæring og et positivt socialt samvær i en sundhedsfremmende helhed sammen med idrætten.
Idræt er ikke kun en aktivitet, men en væsentlig faktor i samfundslivet. Derfor indgår debat og afprøvning af holdninger til idræt som en naturlig del af hverdagen på KIE.
 
Den praktisk/musiske dimension
På KIE indgår en praktisk musisk dimension i samtlige af skolens fag såvel boglige, kreative og kulturbærende som idrætslige. Hver elev vil udfolde sig kreativt og afprøve den side af sig selv.
Vi ønsker at synliggøre denne dimension for menneskelivet for eleverne. Vi giver eleverne oplevelser både i kraft af skolens indretning og miljø og i kraft af synliggørelsen af deres egne produkter.
 
Den boglige undervisning
På KIE tilbyder vi undervisning på 9. og 10. klasses niveau. Vi er en boglig efterskole, der vægter høj faglighed. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elevs standpunkt og måde at lære på. Hver elev vil opleve at blive udfordret på hvert sit niveau. Vi er åbne og forholder os eksperimenterende i forhold til nye undervisningsformer og ny teknologi.
På KIE forbereder vi den enkelte elev bedst muligt på vedkommendes fortsatte ungdomsliv og giver både personlige, sociale og faglige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
 
Efterskolehverdagen
På KIE oplever vore elever en hverdag der i høj grad er præget af medbestemmelse og medindflydelse.
Hver elev oplever at blive lyttet til og at blive taget alvorligt. Eleverne som hold oplever, at deres holdninger og deraf udspringende ønsker gør en reel forskel i hverdagen.
På KIE har kontaktgruppen en bærende funktion. Kontaktgruppen giver en tryg og overskuelig ramme for social læring og personlig udvikling. I løbet af året ønsker vi gradvist at åbne vore elevers øjne for de muligheder der ligger i et stort forpligtende fællesskab som et efterskolehold er.