Boglige Fag

9. klasse på KIE har man følgende bolige fag...

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fysik/kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Historie
 • Kristendomskundskab
 • Samfundsfag

Som 10. klasses elev på KIE har du to valgmuligheder: Der er den almindelige 10. klasse, som er beskrevet nedenfor, og der er 10. TEMAsom du kan læse mere om ved at følge linket.

10. klasse på KIE har man følgende boglige fag...

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Idræt og samfund
Der tilbydes følgende valgfag:

For både 9. og 10. klasse gælder, at vi naturligvis altid vil orientere os efter de fag og prøver der udbydes i folkeskolen og som kræves for at fortsætte i en ungdomsuddannelse efter efterskolen.