Børneinstruk-
tørkursus

Kurset, som er et tilbud til 10. klasses elever, indeholder en teoretisk og en praktisk del.
 
 
Teorien omhandler
  • børns motoriske udvikling,
  • træningsplanlægning,
  • alsidig bevægelseserfaring
  • trænerrollen m.m. 
Den praktiske del består i at undervise børn i 6 til 9 års alderen fra Kolding Friskole.   
 
Børnene ser op til eleverne og opfatter dem som rollemodeller. De er også ”en sæk lopper” som vil afprøve grænser og som skal styres.
For eleverne er det en idrætslig udfordring og en rigtig god instruktøropgave i trygge rammer. 
 
Nøgleordene i børneundervisningen er glæde, fantasi, udfordring og leg.