Badminton

I badminton arbejder vi med at forbedre vores teknik, fysik og få et bedre benarbejde, altså at blive bedre badmintonspillere.    
 
Vi arbejder bl.a. med  
  • badminton spil og lege på halvbane
  • benarbejde
  • slagteknik
  • slagtræning
  • feedning
  • single og doubletaktik
  • stigetræning og koordinationstræning 
I undervisningen inddrages eleverne ved at stå for planlægning og afvikling af opvarmningsforløb. Eleverne coacher også hinanden.
 
Vi deltager i et badmintonstævne for hold blandt efterskoleelever i regionen. I november afholdes der en badmintonweekend, som planlægges af badmintonudvalget. Her spiller vi mørkebadminton og afholder en KIE turnering.