Gymnastik

Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger arbejdes der med spring-, redskabs- , rytmisk gymnastik og dans. Vi arbejder med både legende, udtryksmæssige og eksperi-
menterende bevægelsesaktiviteter samt med præcision og perfektion.

Eleverne får teoretisk indsigt i og praktisk erfaring med:

 • grundtræning (konditions-, koordinations- og styrketræning, balance og smidighed)
 • opvarmning
 • musikforståelse
 • rytmiske serier med og uden håndredskaber
 • dans (pardanse, funk, hip hop, house…)
 • spring
 • modtagning
 • instruktion
 • behændighed
 • samarbejds- og tillidsøvelser
 • leg
 • akrobatik

Vi arbejder hen imod at kunne vise en kreativ og seværdig opvisning, hvori vi med stolthed og begejstring viser det vi kan. Gymnastikvalgholdet har i den forbindelse en særlig rolle.