10. Tema

10.TEMA er et prøvefrit studieforberedende 10. klasses tilbud, som har vægt på faglig fordybelse, personlig udvikling, kreativitet i indhold og udtryk, mundtlig- og skriftlighed.  

Formålet med 10.TEMA er at give elever på 10. årgang, et undervisningstilbud med mulighed for at:

 • anvende de samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag tværfagligt
 • fordybe sig i tidsaktuelle temaer
 • reflektere over og diskutere tilværelsens vilkår

Målet med 10.TEMA er at eleverne:

 • udvikler sig fagligt og personligt
 • bliver bedre til at kommunikere skriftligt og mundtligt
 • bliver forberedt til ungdomsuddannelserne
 • lærer at udtrykke sig kreativt

Indhold

Indholdet i 10.TEMA spænder på tværs af de samfunds- og naturvidenskabelige fag, hvor hver enkelt uge sætter fokus på et nyt tema:

 • Undervisningen tager udgangspunkt i et nyt tidsaktuelt og tværfagligt tema hver uge. 
 • Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor eleverne lærer at bygge bro mellem disse. 

 Nedenfor nævnes eksempler på nogle af de temaer der arbejdes med indenfor det tværfaglige perspektiv:

 • Identitet                                       Sundhed
 • Kunst                                             Innovation
 • Fremtidens job                          Politik
 • Privatøkonomi                           Klima og bæredygtighed
 • Universet                                     Døden

Undervisningsmetode

Undervisningsmetoden i 10.TEMA bærer præg af en vekselvirkning mellem elementerne fra læringspyramiden (figur1) med særligt fokus på de nederste trin. 

                               

Det vil sige at der er særligt fokus på følgende:

 • Undervisningen er både proces- og produktorienteret med blandt andet kortfilm, avis, rap, præsentationer og programmering som nogle af arbejdsformerne.
 • Undervisningen bærer bl.a. præg af oplæg, individuelt arbejde samt gruppearbejde, bevægelse, ture ud af huset og besøg udefra

Skriftlige opgaver

TEMA-eleverne skal i løbet af skoleåret skrive to individuelle bi-opgaver og én hovedopgave. Disse to bi-opgaver er øvelse frem mod hovedopgaven som afslutningsvis skal fremlægges sidst på skoleåret. TEMA-eleverne lærer, udover at skrive en længere undersøgende opgave, at kunne redegøre for noget fagligt stof samt analysere og diskutere dette. Hertil lærer TEMA-eleverne også at behandle faglige kilder. Under alle tre skriveforløb støttes eleverne både i undervisningen og af deres tilknyttede vejleder. TEMA-eleverne får for hovedopgaven og fremlæggelse en skriftlig udtalelse.

Afgangsprøve og optagelsesprøve

10.TEMA er en karakterfri klasse, hvor der er fokus på løbende vejledning og konstruktiv feedback både fra underviserne og eleverne internt imellem.

10.TEMA aflægger ikke FP10 og skal derfor i slutningen af skoleåret til optagelsesprøve, hvis de søger optagelse på en gymnasial uddannelse jf. optagelsesbekendtgørelsen.

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen i 10.TEMA er at eleverne lærer elementerne indenfor ’Faglig- og personlig udvikling’, ’Skriftlig- og mundtlig kommunikation’ og ’Studieforberedende’.

Faglig- og personlig udvikling

Skriftlig- og mundtlig kommunikation

Studieforberedende

 
 • være undrende og nysgerrig
 • tage stilling og sige sin mening
 • være handlingsorienteret
 • komme fra ide til produkt
 • lytte til andre og skabe tryghed
 • give og modtage feedback
 • fordybe sig
 • arbejde selvstændigt og sammen med andre
 • tage ansvar
 • være kreativ og være produktiv

 

 • formulere sig skriftligt om faglige emner
 • formidle viden mundtligt
 • anvende teori i forbindelse med faglige problemstillinger
 • inddrage viden fra forskellige fag
 • vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler
 • anvende kilder korrekt
 • opbygge en opgave taksonomisk
 
 • tage selvstændigt initiativ
 • tage initiativ i samarbejde med andre
 • skabe overblik over nye opgaver
 • disponere tid, planlægge og gennemføre forskellige faglige aktiviteter
 • anvende forskellige arbejdsformer
 • søge informationer om faglige emner
 • vurdere relevansen og pålideligheden af den fundne information
 • benytte IT i faglige sammenhænge