Fællesidræt

Faget indeholder både en teoretisk og praktisk del. Som en vigtig del af det praktiske forløb arbejdes der med at bringe eleverne i en god fysisk form. 

Der arbejdes med aktiviteter som 
 • løb
 • atletik
 • orienteringsidræt
 • sejlsport
 • roning
 • cykling
 • vinteridræt
 • svømning
Den teoretiske del omhandler
 • anatomi   
 • fysiologi
 • træningslære 
 • idrætsskader (forebyggelse, behandling og genoptræning)
 • ernæring/sundhed (kost og væske)

Skolens omgivende miljø er udgangspunkt for de områder der arbejdes med og eleverne oplever således årstidsbestemte aktiviteter.